LoginUkoliko ste izgubili PIN za pristup Prijavi za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Splita, možete nas kontaktirati u vrijeme našeg radnog vremena i to na broj telefona 021 / 310 - 172