Ukoliko želite pristupiti Prijavi za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Splita na već postojećem korisničkom računu kojeg ste ove godine kreirali kliknite ovdje